U bent nu hier: Home - nieuws - Belangrijke veiligheidswaarschuwing over Grundfos Conlift pompen

Belangrijke veiligheidswaarschuwing over Grundfos Conlift pompen

29/06/2015

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING OVER GRUNFOS CONLIFT POMPEN

Grundfos heeft een veiligheidswaarschuwing over een voormalig model van haar CONLIFT pompen welke is geproduceerd in of voor week 47 in 2007. Pompen uit deze periode lopen onder bepaalde omstandigheden een risico op brandgevaar. De terugroepactie start op 27 mei 2015. Bij deze vragen wij uw hulp om ervoor te zorgen dat alle betrokken producten zo snel mogelijk worden getraceerd en vervangen.

 

Veiligheid en betrouwbaarheid van het product heeft altijd onze hoogste prioriteit. Daarom publiceert Grundfos deze veiligheidswaarschuwing met betrekking tot een reeks van compacte condensaat hevelstations toepasbaar in verschillende installaties.

 

CONLIFT is een serie van professionele compacte condensaat hevelstations die zowel in utiliteitsgebouwen als particuliere woningen zijn geïnstalleerd. Deze producten worden gebruikt waar condensaat niet natuurlijk kan afvloeien of waar de condensaatbron zich onder het rioolniveau bevindt. De algemene toepassing is het verwijderen van condensaat uit condensatieketels ( gas en stookolie ), schoorstenen, airconditionings, ontvochtigers en koelkasten.

 

Het getroffen product ziet er als volgt uit:

 

 

Gebaseerd op eigen onderzoek, komt Grundfos tot de conclusie dat onder bepaalde technische omstandigheden, met inbegrip van het gebruik van huishoudelijke zekeringen boven 10A, de motor van de CONLIFT pomp geproduceerd tot-en-met week 47/2007 (inclusief) oververhit kan raken, waardoor de pomp vuur kan vatten.

 

Alle CONLIFT pompen geproduceerd in of na week 48/2007 leveren geen brandgevaar op, omdat hun ontwerp anders is dan het voorgaande model.

Grundfos doet een dringend beroep op haar eindgebruikers om na te gaan of ze een mogelijk getroffen CONLIFT pomp hebben en indien de pomt is getroffen onmiddellijk contact te willen opnemen met hun installateur voor een gratis vervanging.

 

Eindgebruikers met vragen kunnen contact opnemen met hun groothandel, installateur, kijken op be.grundfos.com/conliftsafetywarning.html of bellen met onze gratis hotline op het nummer 0800 74125.

 

Herstellende maatregelen

1) Grunfos zal CONLIFT pompen geproduceerd tot-en-met week 47/2007 (inclusief) door een nieuwe CONLIFT pomp vervangen. Dit is gratis voor de eindgebruiker en Grundfos zal al uw kosten in verband met de vervanging van het product (zie nadere gegeven hieronder) dekken.

2) Het risico op brand is onwaarschijnlijk, maar kan niet worden uitgesloten. Wanneer een eindgebruiker ieder risico wenst uit te sluiten totdat de vervanging heeft plaatsgevonden, moet de pomp worden uitgezet. Echter, het aangesloten apparaat, bijv. de condensatieketel, airconditioning, ontvochter of koelkast, moet tevens worden uitgezet wegens een risico op een waterlekkage.

3) Grundfos informeert haar distributeurs, installateurs en eindgebruikers dat CONLIFT pompen uit de betreffende periode een gevaarlijk brandrisico opleveren en dat corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

4) Grundfos kondigt de veiligheidswaarschuwing aan de op relevante Grundfos websites en biedt hulp en informatie zowel op centraal als op lokaal niveau.

 

Aangezien een CONLIFT pomp uit de betrokken periode in het verleden door u geïnstalleerd kan zijn, vragen wij u hier om uw onmiddellijke hulp.

 

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken, maar veiligheid en betrouwbaarheid is de eerste prioriteit van Grundfos.

 

Uw hulp is nodig.

 

Houdt er rekening mee dat vanwege het mogelijke gevaar voor de eindgebruikers, u dit onmiddellijk dient te doen.

 

Vervolgstappen

De installateur neemt contact op met zijn klanten om het product te vervangen met een Grundfos CONLIFT 1 P/N 98143832 indien er een overeengekomen product is geïdentificeerd.

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u direct contact met ons opnemen of meer informatie vinden op be.grundfos.com/conliftsafetywarning.html of bellen met onze gratis hotline op het nummer 0800 74125.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek een product 

Zoek op thema

Zoek op merk